Publications

Research in American Studies

California Gothic: The Dark Side of the Dream (2024)
Charles L. Crow

California Gothic explores the California Dream and its dark inversion as nightmare, as illustrated in fiction, poetry, and film. California began as a literary invention, a magic island, in a Spanish romance before conquistadors first visited the land. From early days to the present, the California dream of happiness in a land of new beginnings has been maintained by suppression of disturbing realities: above all, the destruction of native peoples; and by events and facts such as the tragedy of the Donner Party, the persistence of poverty and crime in the golden land, disturbing crimes such as the Black Dahlia; and pandemics and ecological disaster.

The Artifice of Affect: American Realist Literature and Emotional Truth (2024)
Nicholas Manning

Is emotional truth a damaging literary and cultural ideal? The Artifice of Affect proposes that valuing affective authenticity risks creating a homogenized self, encouraged to comply only with accepted moral beliefs. Similarly, when emotional truth is made the primary value of literature, literary texts too often become agents of conformity.

Nowhere is this risk explored more fully than in a range of American realist texts from the Cold War to the twentieth century’s end. For the works of writers such as James Baldwin, Saul Bellow, Kathleen Collins, Paula Fox, Ralph Ellison, or Richard Yates, formulate trenchant critiques of true feeling’s aesthetic and social imperatives. The arguments at the heart of this book aim to re-frame emotional processes as visceral constructions, which should not be held to the standards of static ideals of accuracy, legitimacy, or veracity.

Race and Role: The Mixed-Race Asian Experience in American Drama (2023)
Rena M. Heinrich

Mixed-race Asian American plays are often overlooked for their failure to fit smoothly into static racial categories, rendering mixed-race drama inconsequential in conversations about race and performance. Since the 19th century, however, these plays have long advocated for the social significance of multiracial Asian people.

 Race and Role: The Mixed-Race Asian Experience in American Drama traces the shifting identities of multiracial Asian figures in theater from the late-19th century to the present day and explores the ways that mixed-race Asian identity transforms our understanding of race.

Intersektionaalista vai ”valkoista” ylivaltaa? Syrjäytymiskeskustelun vääristymät Suomessa ja Yhdysvalloissa (Finnish Methodology Society, 2023)
Ari Helo

Teos käsittelee kriittisesti nykyistä yhdysvaltaista ja suomalaista intersektionaalista tutkimusajattelua. Siinä osoitetaan paitsi valkoisuusparadigma myös intersektionaalinen ajattelu kauttaaltaan ongelmalliseksi tavaksi tutkia syrjäytyneisyyttä, vähemmistö- ja enemmistöidentiteettejä sekä ihmistieteitä ja yhteiskuntatieteitä yleisesti.

Syyksi osoittautuu, että intersektionaalinen ajattelu rikkoo lähes kaikkia perinteisen tieteellisen tutkimusajattelun metodologisia rajoitteita. Huolimatta suuresta suosiostaan se ei edusta pätevää argumentaation tapaa, saati tieteellistä ajattelua.

KIRJASTA SANOTTUA: 

”Yksityiskohtaisesti perusteltu ja dokumentoitu puheenvuoro yliopiston uskottavuutta rapauttavasta politisoitumisesta. Vuoden tärkeimpiä tietokirjoja.” ‒ Jarkko Tontti, kirjailija, OTT 

”… kriittinen ja tärkeä puheenvuoro aikamme ideologioiden monimutkaisista taustoista. Historian tajun ohentuessa ja yhä yksiulotteisemmaksi käyvän yhteiskuntakeskustelun aikana tätä teosta todella tarvitaan.” ‒ Janne Saarikivi, dosentti, Helsingin yliopisto 

”Helon mukaan intersektionaalinen lähestymistapa ohjaa oikeisiin ongelmiin huomion kiinnittäviä tutkijoita vastaamaan vääriin kysymyksiin. Kirjoittajan väkevä tapa osallistua Yhdysvalloista alkaneeseen keskusteluun identiteettipoliittisen tutkimuksen yhteiskunnallisesta roolista kutsuu tutustumaan aiheeseen myös niitä, jotka eivät jaa hänen kritiikkiään.”  ‒ Markku Kangaspuro, professori, Aleksanteri-instituutin johtaja, Helsingin yliopisto 

Postcategorical Utopia: James Baldwin and the Political Unconscious of Imagined Futures (2023)
Pekka Kilpeläinen

“Kilpeläinen’s engaging journey through Baldwin’s postcategorical utopian thought shows how this writer’s under-appreciated later works foresee today’s heated ideological and philosophical debates. From political unconscious to Afrofuturism, this book maps Baldwin’s Black queer wisdom: Labels and essentialized identities easily ‘become instruments of power,’ dividing and alienating societies, cultures, and individuals.”
(Magdalena J. Zaborowska, Professor of American Studies and Afroamerican and African Studies, University of Michigan)

“This study is an important and timely analysis of Baldwin’s later novels. Kilpeläinen’s writing is sophisticated and eloquent, and his critical framework is startlingly clear and illuminating. Seizing on Baldwin’s ‘incessant urgency,’ he advances an authoritative, convincing argument that will add enduringly to our collective appreciation of America’s prophetic witness.”
(D. Quentin Miller, Professor of English, Suffolk University, Boston)

This book examines the dialectic of ideology and utopia in three novels by James Baldwin. Taking Fredric Jameson’s seminal theory of the political unconscious as its point of departure, Dr Pekka Kilpeläinen conceptualizes Baldwin’s writing in terms of the impulse of postcategorical utopia, where the ideological categorizations based on race and sexuality, in particular, are challenged by the utopian impulse to imagine alternative futures. The readings of three of Baldwin’s novels probe into the questions of ideological and utopian spatialities, transgressive interracial and same-sex relationships, and critiques of both Western modernity and its black counterculture. Baldwin’s denouncement of the oppressive effects of identity categories penetrates his entire oeuvre, from his early, critically acclaimed work to his later, often ignored novels. Seen through the lens of postcategorical utopia, the urgency of Baldwin’s vision gains a new sense of immediacy and relevance.

Finnish Settler Colonialism in North America: Rethinking Finnish Experiences in Transnational Spaces (2022)
Toim. Rani-Henrik Andersson ja Janne Lahti

Finnish Settler Colonialism in North America pyrkii haastamaan perinteiset suomalaisten muuttoliikkeen historiat, joissa suomalaiset on tyypillisesti nähty lähes erillään laajemmasta Amerikan kontekstista, kolonialismista puhumattakaan. Kirjassa tarkastellaan suomalaisten roolien, kokemusten ja kertomusten monimuotoisuutta Pohjois-Amerikan historiassa asutuskolonialismin viitekehyksen avulla.

Sen sijaan, että tutkittaisiin, onko ajatus suomalaisista erilaatuisena maahanmuuttajana myytti, tämä kirja haastaa sen monin tavoin. 

Tämän teoksen kirjoittajat soveltavat monitieteisiä näkökulmia paljastaessaan eri tasoja suomalaisessa asutuskolonialismissa. Kirjoittajat pyrkivät luvuissaan ymmärtämään suomalaisten kokemuksia ja representaatioita Pohjois-Amerikan alueellisessa laajentumisessa ja integraatiossa analysoimalla, kuinka suomalaiset loivat identiteettinsä uudelleen sekä hyötyivät ja hyödynsivät siirtokuntien siirtomaarakenteita, vaikuttivat ja loivat siirtomaakulttuureja, aineellisia käytäntöjä ja tiedon tuotantotapoja. Finnish Settler Colonialism in North America haastaa ja muokkaa perinteisiä käsityksiä suomalaisista erityislaatuisina siirtolaisina. 

Japanese Americans at Heart Mountain: Networks, Power, and Everyday Life (2022)
Saara Kekki

On August 8, 1942, 302 people arrived by train at Vocation, Wyoming, to become the first Japanese American residents of what the U.S. government called the Relocation Center at Heart Mountain. In the following weeks and months, they would be joined by some 10,000 of the more than 120,000 people of Japanese descent, two-thirds of them U.S. citizens, incarcerated as “domestic enemy aliens” during World War II. 

Heart Mountain became a town with workplaces, social groups, and political alliances—in short, networks. These networks are the focus of Japanese Americans at Heart Mountain.

Interconnections between people are the foundation of human societies. Exploring the creation of networks at Heart Mountain, as well as movement to and from the camp between 1942 and 1945, this book presents a detailed look at the formation of a society within the incarcerated community, specifically the manifestation of power, agency, and resistance. Using historical “big data” drawn from the War Relocation Authority and narrative sources, including the camp newspaper Heart Mountain Sentinel, I created a dynamic network model of all of Heart Mountain’s residents and their interconnections—family, political, employment, social, and geospatial networks. For all the inmates, life inevitably went on: people married, had children, worked, and engaged in politics. Because of the duration of the incarceration, many became institutionalized and unwilling to leave the camps when the time came. Yet most individuals took charge of their own destinies despite the injustice and looked forward to the day when Heart Mountain was behind them.

The study of Japanese American incarceration remains relevant for its implications for debates over immigration and assimilation. Japanese Americans at Heart Mountain presents an opportunity to reconstruct a community created under duress within the larger American society, and to gain new insight into an American experience largely lost to official history.

Up in Arms: Gun Imaginaries in Texas (2022)
Edited by Benita Heiskanen, Albion M. Butters, and
Pekka M. Kolehmainen

Up in Arms provides an illustrative and timely window onto the ways in which guns shape people’s lives and social relations in Texas. With a long history of myth, lore, and imaginaries attached to gun carrying, the Lone Star State exemplifies how various groups of people at different historical moments make sense of gun culture in light of legislation, political agendas, and community building.

Beyond gun rights, restrictions, or the actual functions of firearms, the book demonstrates how the gun question itself becomes loaded with symbolic firepower, making or breaking assumptions about identities, behavior, and belief systems. 

Contributors include: Benita Heiskanen, Albion M. Butters, Pekka M. Kolehmainen, Laura Hernández-Ehrisman, Lotta Kähkönen, Mila Seppälä, and Juha A. Vuori. More information here.

Amerikan Yhdysvaltojen Historia (2022)
Ari Helo

Teos kattaa länsimaiden keskeisimmän valtiomahdin historian aina siirtokuntakaudesta Yhdysvaltojen nykypäivään. Maan merkitystä talous- ja sotilasmahtina täydentää sen asema kulttuurin suurvaltana. Yhdysvaltalaisen tieteen saavutukset, kirjallisuus, kevyen musiikin rikas perinne, Hollywood-elokuvat tai vaikkapa Walt Disneyn satuhahmot tunnetaan kaikkialla maailmassa. 

Jo vuoden 1776 itsenäisyysjulistuksessa amerikkalaiset sitoutuivat länsimaisiin kansanvallan ja tasa-arvon periaatteisiin. Kaikki vähemmistöt saivat kuitenkin äänensä kuuluviin vain pitkällisten poliittisten taisteluiden myötä. Orjat vapautettiin vasta verisen sisällissodan jälkeen. Rotukysymyksestä, työväen oikeuksista, aborttioikeudesta ja seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksista kiistellään yhä. 

Maan menneisyyttä värittävät vahvasti poliittinen väkivalta ja lukuisat sodat. Siirtokunta-ajan sotia seurasivat itsenäisyyssota, suuret intiaanisodat ja lännen valloitus, maailmansodat, Vietnamin sota sekä monet muut konfliktit ‒ aina Irakin ja Afganistanin sotiin ja Ukrainan sodan luomaan uuteen geopoliittiseen asetelmaan saakka.

Poliittisen historian ajankuvaa täydentää joukko alansa johtavien asiantuntijoiden teema-artikkeleita:

“Yhdysvallat ja luonnonsuojelu” (Mikko Saikku)

“Amerikkalainen pragmatismi” (Sami Pihlström)

“Yhdysvaltojen kirjallisuus” (Bo Pettersson)

“Amerikkalainen elokuvateollisuus” (Kimmo Laine)

Teoksen kirjoittaja, Ari Helo on filosofian tohtori ja aatehistorian sekä Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti. Hänen aiempia teoksiaan ovat Thomas Jefferson’s Ethics (Cambridge University Press, 2013), Yhdysvaltain demokratian synty (Gaudeamus, 2014) ja History, Politics, and the American Past(Routledge, 2020).

The Man Who Started the Civil War: James Chesnut, Honor, and Emotion in the American South (2022)
Anna Koivusalo

In the predawn hours of April 12, 1861, James Chesnut Jr. piloted a small skiff across the Charleston Harbor and delivered the fateful order to open fire on Fort Sumter―the first shots of the Civil War. In The Man Who Started the Civil War, Anna Koivusalo offers the first comprehensive biography of Chesnut and through him a history of honor and emotion in elite white southern culture.

Koivusalo reveals the dynamic, and at times fragile, nature of these concepts as they were tested and transformed from the era of slavery through Reconstruction.

Best remembered as the husband of Mary Boykin Chesnut, author of A Diary from Dixie, James Chesnut served in the South Carolina legislature and as a US senator before becoming a leading figure in the South’s secession from the Union. Koivusalo recounts how honor and emotion shaped Chesnut’s life events and the decisions that culminated in the cataclysm of civil war. Challenging the traditional view of honor as a code, Koivusalo illuminates honor’s vital but fickle role as a source for summoning, channeling, and expressing emotion in the nineteenth-century South.